Te veel ijzer niet goed voor menselijk lichaam

De zogenaamde 'bloed-hersen barrière' - die de hersenen scheidt van de rest van het lichaam en die het transport van stoffen van en naar de hersenen regelt - is bij een hoog ijzeraanbod slechts ten dele in staat om de opname hiervan goed te reguleren. Dit kan leiden tot een overmatige ijzerstapeling in de hersenen. En mogelijk is er een verband tussen te veel ijzer in de hersenen en bepaalde neurologische ziektebeelden: bij patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson en Alzheimer worden abnormale concentraties van ijzer in specifieke gebieden van de hersenen gevonden.

Daarnaast blijken hoge ijzerconcentraties ook schadelijk voor de bloed-hersen barrière zelf. Dat concludeert de arts Warry van Gelder in zijn proefschrift 'Aspects of the iron metabolism in the blood-brain barrier', waarop hij op woensdag 1 november promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Beide bevindingen kunnen een bijdrage leveren aan een beter begrip van het ontwikkelen van overmatige ijzerstapeling in de hersenen en van het ontstaan van de ziektes van Parkinson en Alzheimer", aldus Van Gelder.

In zijn proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de opname en het transport van ijzer in een kweekmodel van de bloed-hersen barrière. Tot op heden is weinig bekend over de wijze waarop ijzer in het hersenweefsel terecht komt.

IJzer is onmisbaar voor het goed functioneren van het menselijk lichaam, maar kan onder bepaalde omstandigheden ook schadelijk zijn. Dit dualisme komt duidelijk naar voren in de hersenen. Hier speelt ijzer niet alleen een belangrijke rol bij het transport van zuurstof, maar ook bij de energiehuishouding van de cel en de aanmaak en afbraak van allerlei signaaleiwitten. Er zijn echter bepaalde neurologische ziektebeelden waarbij de ijzerhuishouding in de hersenen verstoord lijkt te zijn, zoals bij de ziekten van Parkinson en Alzheimer. Bij patiënten die daaraan lijden worden abnormale concentraties van ijzer in enkele specifieke gebieden van de hersenen gevonden, waar zich ook het ziekteproces afspeelt.

Promotor: prof.dr. H.G. van Eijk, Chemische pathologie.

Promotie, woensdag 1 november, 15.45 uur, Collegezaal 7, Hoboken.
Info: bij de promovendus, tel. 010 - 408 7451, of bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel. 010 - 408 1777.


Naar home-pagina EUR Naar Nieuws

Laatste wijziging van dit document 26 oktober 1995 door H.L. Verster