Homepage Erasmus Web AdressenZoekenEnglishe-mail
Erasmus AgendaMonitoren Informatieservice SysteemStudium Generale, evenementen op het snijvlak van wetenschap, kunst en cultuur
PersberichtenAndere media en nieuwsbronnenErasmus Cultuur, cursussen op cultureel gebied
ArchiefDe Erasmus Universiteit Rotterdam en de culturele hoofdstad 2001Advertentierubriek
Nieuws, Agenda en Andere Media

 

26 september 2000

Bazel bezoekt Erasmus

In het kader van de manifestatie Zwitserland in beweging – Bazel ontmoet Rotterdam vindt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar plaats over Desiderius Erasmus. De naamgever van de universiteit overleed in deze Zwitserse stad in 1536.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst houdt op dinsdag 26 september 2000 prof.dr. J van Herwaarden een academische voordracht over de relatie tussen de Zwitserse cultuurhistoricus Jacob Burckhardt en Erasmus.

Jacob Burckhardt, cultuurhistoricus (1818-1897) en Erasmus (1466/9-1536) zijn namen die meer betekenen dan een verwijzing naar bepaalde personen. Wanneer zij in één adem worden genoemd, betrekt men daarbij meestal ook de beide steden waarmee hun namen onlosmakelijk zijn verbonden: Bazel voor beiden, Rotterdam voor Erasmus. Heel wat meer jaren dan in Rotterdam heeft Erasmus gesleten in Bazel Burckhardts vader- en moederstad. Burckhardt wordt geroemd als de Stadheilige van Bazel en Erasmus is van die plaats de genius loci. Tijdens de academische voordracht op 26 september legt professor Van Herwaarden uit wat Burckhardt uitstaande heeft gehad met Erasmus, die zich - zoals algemeen bekend en zoals dat in Rotterdam altijd met enige trots wordt vastgesteld - vrijwel vanaf de eerste fasen van zijn schrijverschap Roterodamus heeft genoemd, zodat het hier toch een beetje gaat over wat Rotterdam Bazel heeft gebracht.

Leven en werk van Erasmus staan centraal bij het seminar op woensdag 27 september. In de Forumzaal van de Erasmus Universiteit spreken tussen 14.30 en 18.00 uur Erasmuskenners uit Bazel (dr. B.R. Jenny, dr. U. Dill en prof.dr. V. Groebner) en uit Nederland (dr. B. Roest, prof.dr. J. van Herwaarden). Dr. H.A. Oberman (Arizona, USA) is via video te beluisteren. Het seminar staat onder leiding van prof.dr. D.E.H. de Boer (RU Groningen)

Noot voor de pers:

Bazel bezoekt Erasmus
Academische voordracht 26 september
Plaats: Woudestein, Aula, 16.00 uur
Seminar 27 september
Plaats: Woudestein, Forumzaal Erasmus Expo- en congrescentrum, 14.30-17.30 uur
Info: bij prof.dr. J. van Herwaarden, tel 010 – 408 2494;
e-mail: vanherwaarden@fhk.eur.nl 

of bij Sven Gutker de Geus, afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 010 – 408 1750; 
e-mail gutkerdegeus@daz.eur.nl 
Bazel bezoekt Erasmus

 

Homepage Erasmus Webe-mail 16 januari 2002