Center for Philosophy & Arts

Awee Prins

 

 

Publications

2005

"Verveling, verstilling en gelatenheid. Naar andere bestaanspraktijken in het Westen?". In: H.A.F. Oosterling & V. Baghwandin (red.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit

 

2003

"'Die Grammatik fehlt'. Martin Heidegger en Paul Celan: denken en dichten in 'schamelste tijden'". In: T. Naaijkens & G. Groot (red.): Zingbare rest. De poŽzie van Paul Celan.. Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur 31 (2003), pp.93 - 107.

"Leonardus Stocke". Lemma in W. Van Bunge, H. Krop, B. Leeuwenburg, H. van Ruler, P. Schuurman & M. Wielema (eds.) Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-century Dutch Philosophers Vol 2, p. 290-291

2002

"ICT in Zijnsverlaten tijden. Martin Heidegger en het geheim in de techniek", in: J. de Mul (red), Filosofie in Cyberspace. Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie. Kampen 2002 pp. 269-291.

"Kunst van de openbare ruimte. Een pluriculturele oriŽntatie" in: H. Oosterling & S. Thissen (red): Grootstedelijke reflecties over kunst & openbare ruimte, Interakta 5, Rotterdam. p. 94-99. Aansluitend: A.W. Prins in debat met B. van Meggelen, M. Benzakour & N. Houterman: pp. 100-118.

 

2001

Samen met S. Field, I. Kerkhof & E. Tan, "Digital fragmentation. The end of cinema?", in: "Hedendaagse Verbeelding. Reflecties op de beeldcultuur", Interakta III, pp. 69-75.

"Franje of Ruggengraat - Culturele uitwisseling tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba", nota voor Fonds van de Podiumkunsten (Amsterdam) en het Centrum voor Beeldende Kunst (Rotterdam), 5 p.

 

2000

H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (red). Denkbeelden van Minderheden. Van minderheid naar veelheid, Interacta I, Webzine CFK.

 

1999

"H.G. Gadamer", in: H. Achterhuis e.a. (red.), De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw, Amsterdam/Antwerpen, 1999.

"Acteren en interacteren. Een debat met Guy Cassiers, Erik-Ward Geerlings & Constant Meijers", in: H.A.F. Oosterling (red.) Politiek Gevoelig. Intermedialiteit in theater, dans en cultuur. Interakta II, Rotterdam, p. 2-21.

 

Lectures, chairs etc..

 

2005

Inleiding en voorzitterschap bij het debat "Waar blijft het maatschappelijk middenveld?", met Jet Bussemaker, Arjo Klamer, Jan Jacob van Dijk e.a., Zaal de Unie, Rotterdam, 22 april

"Naar een appellerende fenomenologie - Martin Heidegger tussen West en Oost", lezing tijdens het congres "Met drie ogen - kruisbestuivingen tussen oosterse en westerse filosofie", EUR, 8 april

Inleiding en voorzitterschap bij het debat "Nieuwe Politiek - Is de wind gaan liggen?", met Nebahat Albayrak, Ronald SŲrensen, Rinus van Schendelen en Francisco van Jole, Zaal de Unie, Rotterdam, 22 april.
Inleiding en gespreksleiding bij de lezing 'Ziekte of groei? Psychosen als transpersoonlijke ervaring.", met Toon van Buren, Bibliotheektheater, 27 april
Inleiding en voorzitterschap bij het congres "Is de geest los? Over film en psychiatrie", met psychiaters Andries van Dantzig, Bram Bakker en Meike van den Berg, Bibliotheektheater, Rotterdam, 22 mei
Voorzitter scholierendebat i.h.k.v. de Maand van de Filosofie, Theater Donner, Rotterdam, 29 mei
Inleiding en voorzitterschap bij het debat "Waarom Mohammed geen stageplek kan vinden - Een debat over discriminatie op de arbeidsmarkt, Zaal de Unie, Rotterdam, 7 juni
Gesprek met Erwin Jans, n.a.v. Proust 4 - de kant van Celeste, Ro-theater, Rotterdam, 16 juni
Inleiding en voorzitterschap bij het congres "It takes two to tango - Religie in de publieke ruimte", EUR, Rotterdam, 20 september
Voorzitterschap tijdens het congres "Intermediale Reflecties", Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, 30 september & 1 oktober
Inleidende lezingen: "Russische verveling" en "Verveling en nihilisme", tijdens "De nacht van Platonow - de overvolle leegte van het bestaan", Ro-theater, Rotterdam, 7 november
Voorzitterschap scholierendebat "Hartslag van de wereld", Nederlands-Vlaamse Filosofiedag, De Doelen Rotterdam, 19 november
Lezing: "Het belang van zelfmoord", "Zelfmoord - psychiatrische, filosofische en spirituele aspecten", Bibliotheektheater Rotterdam, 11 december

 

2004

Inleiding en voorzitterschap bij het debat "Waar zijn kunstenaars goed voor?", met Hans Abbing e.a., Arminius, Rotterdam, 4 maart.

Inleiding en voorzitterschap bij het debat: "Het belang van vrijplaatsen - Kunst in niches", Het Wilde Weten, Rotterdam, 25 november.

Inleiding en voorzitterschap debat "Architectuur: Spiegel van de Stad?", met Herman Meijer, Adri Duyvestein, Marco Pastors e.a., Zaal de Unie, Rotterdam, 8 december.

 

2003

"Informing Auschwitz. The Heidegger - Celan Encounter". Lezing in het kader van het congres "Intermediality", IAPL (International Association of Philosophy and Literature), Leeds, UK, 30 mei

"Wie is er bang voor verveling?" Voordracht ISVW, Leusden 14 juni

Leiding "Kennisquiz" ten behoeve van het 18e Lustrum van de EUR, 27 september

Inleiding en moderatie tijdens het congres "De kunst van het kiezen". Rotterdamse Kunststichting, Zaal de Unie, 17 oktober

"'Stom geluk' - kleine geschiedenis van de verwording van het geluk". Studium Generale EUR, 23 oktober

Inleiding en moderatie tijdens het congres "Agamben: 'Homo Sacer'", Faculteit der Wijsbegeerte EUR, 11 november.

 

2002

Inleiding en voorzitterschap Platform 17 "Onfortuynlijke asielzoekers", Studium Generale, EUR, 7 februari

Inleiding en voorzitterschap "Religie: bron van goed en / of van kwaad?", met Prof. Dr. D. Loosse en Prof. Dr. H. Pott, Erasmus Universiteit, 26 februari

Inleiding en voorzitterschap "Secularization, Mythos, and Multiculturalism" in het kader van de IAPL conferentie "Intermedialities", EUR, 4 juni

Inleiding en voorzitterschap Slavoj Zizek. ESSSO conferentie "GlobalizationÖ and beyond. From social ontology to the political", FW, EUR, 10 juni

Inleiding en voorzitterschap studiemiddag "de toekomst van kunst- en cultuurbeleid in Nederland: van verticaal naar horizontaal?" Ministerie OC&W, Den Haag, 16 juli.

"Walter Benjamin en de grafische kunsten", Academie voor de Kunsten, Arnhem, 25 september

"Dit Wondere Werk: over levensverlenging en verveling", FW/FGG/Studium Generale, De Laurenskerk, Rotterdam, 2 oktober

Inleiding en voorzitterschap Platform 17 "Oude en nieuwe politiek", Studium Generale, EUR, 5 november

3 x Inleiding en voorzitterschap van de debattenreeks "Verbeelding kent geen prijs", Rotterdamse Schouwburg, 21, 28 en 29 november

 

2001

Inleiding en voorzitterschap van het CUNNAA-congres (Culturele Uitwisseling Nederland/Nederlandse Antillen & Aruba), Fonds voor de Podiumkunsten & Centrum Beeldende Kunst, Koninklijke Schouwburg Den Haag, 29 en 30 januari

Voorzitter Platform 17: "AÔsja, Zingen of Zwijgen?" Studium Generale EUR 8 februari

Openingslezing bij "Ronald Halier: Catalogues des RÍves, Memoires Sousterraines", in Gallerie WCT Rotterdam, 3 maart

Inleiding en voorzitterschap "Expertmeeting AVECOM", Arnhem, 30 maart

Inleiding en gespreksleider "Kunst van de Openbare Ruimte", CBK, CFK, EUR, V 2, Tent, Rotterdam 15 juni

Voorzitter slotdebat "Imageneering Public Space", CFK EUR, Pauluskerk, Rotterdam, 16 juni

Inleiding en voorzitterschap debat over "De Laatste Spartanen", Millinxtheater, Rotterdam, 28 juni

"Het belang van verveling", het `Koorenhuis', Den Haag, 31 augustus.

"Van HOVO naar HOMO. Over het belang van onderwijs met ouderen in het HOVO onderwijs", Lezing ter gelegenheid van het academisch HOVO jaar, EUR, 18 september.

"Verveling - moeder der Muzen" Lezing voor de Vergadering van Nederlandse Gemeentesecretarissen, Arnhem, 25 september

Voorzitter Platform 17 Studium Generale EUR Rotterdam, 11 oktober

"Multicultureel Kunstenbeleid", lezing voor Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam, 4 november

"What Dreyfus still can't do", lezing op het congres "Fenomenologische en hermeneutische perspectieven op informatietechnologie", FdW. EUR, 7 november

Inleiding en voorzitterschap bij "Wonen op Water", in het kader van The Art of Survival, Las Palmas Rotterdam, 14 november

Voorzitter symposium "De Ander heeft mij nog meer te vertellen", Studentenpastoraat EUR, 19 november

Inleiding en moderatie symposium "Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001", Studium Generale Rotterdam, 26 november

 

 2000

Voorzitterschap tijdens het symposium "Politici te koop? Het Kohl-virus waart rond", Platform 17, Studium Generale EUR, 1 februari

prins@fwb.eur.nl