home

 

back
Dutch aesthetics Federation

PHOTOGRAPHY: Carl Weidner Stasis 101

DE INTERMEDIALE ZONE

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, Rotterdam, 30 September-10 Oktober 2005

Deelnemende kunstenaars:
Siebe de Boer, Bart Geerts, Chantal Ehrhardt, Mateusz Herczka en Gerco Lindeboom.

Parallel aan de tweedaagse expertmeeting over intermediale reflectiviteit ontwikkelde kunsttheoreticus Henk Slager voor Museum Boijmans van Beuningen (30 September - 10 Oktober) de tentoonstelling "De Intermediale Zone". Het concept van deze tentoonstelling vertrekt geheel en al vanuit de praktijk van de kritisch-reflectieve kunstenaar. Deze kunstenaar, die zichzelf vandaag de dag vooral beziet als een researcher, weet zich in zijn onderzoekende praktijk voortdurend geconfronteerd met vraagstukken en probleemstellingen van mediumspecifieke aard. Immers, willen kunstenaars de vraag naar de status en positionering van het artistieke beeld in de visuele cultuur op een kritische en experimenteel-methodische wijze onderzoeken, dan kunnen zij niet om de consequenties heen van de alomtengewoordige intermedialiteit en het daaraan gerelateerde samenspel van mediumspecifieke sensibiliteiten.

Om een beeld te geven van de actuele situatie van deze wijze van artistiek onderzoek, werden voor de tentoonstelling "De Intermediale Zone" vijf recent aan Graduate Research Programma's afgestudeerde kunstenaars uitgenodigd om hun intermediale verkenningen te contextualiseren. Zo verkent Siebe de Boer (Frank Mohr Instituut, Groningen) vanuit een tekenkunstige methode in een filmische loop de mogelijkheden van de nieuwe mediatechnologie. In zijn werk complementeren lichtintensiteiten en sonore achtergrondmuziek elkaar op een subtiele wijze, zodat uiteindelijk de theatralisering van een openbare ruimte ontstaat. Bart Geerts (HISK, Antwerpen) stelt in zijn onderzoek de vraag naar de schilderkunstige medialiteit. Hoe komt het toch dat het schilderkunstige denken zich telkens weer zo weet te remediëren dat het “Why to paint?” blijft opduiken als urgent thema? En in het verlengde hiervan: wat zijn recentelijk, in het licht van de dominante beeldcultuur, de mogelijkheidsvoorwaarden voor een actuele schilderkunst en in hoeverre is deze eigenlijk nog mediumgebonden? Ook het werk van Chantal Ehrhardt (MAHKU, Utrecht) kan omschreven worden als een appèl aan mediumspecifieke sensibiliteit. Zij laat er geen twijfel over bestaan dat we vanuit de vraag naar de kunst dienen te komen tot een cultuurkritische beschouwing. Om die reden onderzoekt zij vanuit het fotografische medium of er in de dominante beeldcultuur gestolde momenten van autonomie te traceren zijn. Het onderzoek van Mateusz Herczka (Art Science, Den Haag/Leiden)wordt gekenmerkt door een multimediale aandacht. Zijn installaties manifesteren zich als mediale composities van onder andere computersimulaties, videoprojecties en geluidswerken. Zijn installaties hernemen eendimensionale perspectieven (zoals bijvoorbeeld het wetenschappelijk digitaliseren van biologische informatie) op intermediale wijze en herarticuleren deze vervolgens op een kritische wijze.

Het werk van Gerco Lindeboom (Dutch Art Institute, Enschede), ten slotte, laat zich omschrijven als een intermediale interventie van de openbare ruimte. Computergraphics, architectuurtekeningen en video’s worden ingezet voor een gelaagd onderzoek van het publieke domein. Daarnaast verkent Gerco Lindeboom de specifieke sensibiliteit van een vooralsnog onontgonnen medium: het mobile video net.