Centrum Filosofie en KunstOnderwijs
CFK VoorgeschiedenisCFK OntwikkelingsstrategieenCFK HOMECFK Symposia
CFK LezingenCFK UitgavesCFK webZineOnderwijsKunstenCFK Workshopsmedewerkers
 <- CFK.SUBURLS

Onderwijs 


Contemporaine wijsbegeerte en haar voorgeschiedenis


 Fenomenologie en hermeneutiek: voortgezette inleiding 


Een van de meest vruchtbare ontwikkelingen binnen de fenomenologische traditie is waarschijnlijk de uitwerking van een hermeneutische filosofie. Heideggers destructie van het traditionele waarheidsbegrip en zijn pleidooi voor een hermeneutische fenomenologie in Sein und Zeit (1927) vormen de basis van Gadamers filosofische hermeneutiek in Wahrheit und Methode (1960). Haar uitgangspunt getrouw heeft de hermeneutische filosofie van begin af aan, in een beweging van vraag en antwoord, haar vooronderstellingen en implicaties geëxploreerd.
Na een inleidend college over de geschiedenis van de hermeneutiek in de westerse filosofie worden aan de hand van primaire teksten Heideggers hermeneutische fenomenologie en Gadamers filosofische hermeneutiek besproken. Daarna wordt ingegaan op de discussie die Gadamer met Habermas, Derrida en anderen heeft gevoerd over de universaliteitsaanspraak en de grenzen van de hermeneutiek.

Doel van de cursus:
kennisname van verschillende ontologische posities binnen de hermeneutiek en het vermogen tot een eerste eigen standpuntsbepaling betreffende de pretenties en grenzen van de hermeneutiek.

 

Vakcode VW1 F00
Docent dhr. drs. A.W. Prins
Studiepunten 4
Semester 1
Tijd 11.00-12.45
Onderwijsvorm 2 uur hoor-/werkcollege gedurende 15 weken
Tentamenvorm schriftelijk
Contactpersoon A.W. Prins     ( 3-1 / tst. 8986 )

 

Verplichte literatuur:

syllabus
D.P. Michelfelder/R.E. Palmer (ed):
Dialogue and deconstruction. The Gadamer-Derrida encounter. New York 1989

(verkrijgbaar bij Stichting Syllabi en boekhandel)

Aanbevolen literatuur:

G.A.M. Widdershoven/Th. de Boer: Hermeneutiek in discussie. Delft 1990

 

 Het CFK onderhoudt samenwerkingsverbanden met:
 
Philosophy of Information and Communication Technology International Association for Philosophy and Literature Witte de With Centrum Beeldende Kunst V2_ International Association for Aesthetics Maai Aan/Uitgevers


 
CFK
 under deconstruction
page-top