Erasmus Intern, jaargang 7, nummer 8, 1 mei 1997

Vacatures

Hoofd Documentaire informatie / Onderbibliothecaris
Universiteitsbibliotheek
werktijd: 0,75 weektaak
salaris: max. fl. 8818,- bruto p.mnd. bij volledige weektaak
sluitingsdatum: 6 mei 1997
info: dr. P.E.L.J. Soetaert, tsl. 1211

Systeembeheerder
FBK / Euridis
vacaturenr.: 97293001
werktijd: 0,6 weektaak
tijdvakaanstelling: 01.06.1997 - 01.06.1998
salaris: max. fl. 5548,- bruto p.mnd. bij volledige weektaak
sluitingsdatum: 14 mei 1997
info: M.J. Oostdijk, tsl. 2601

Wetenschappelijk onderzoeker
FRG / Verzekeringsinstituut (privaatrechtelijke aanstelling bij de Stichting Verzekeringswetenschap)
vacaturenr.: 970401
werktijd: 0,5
salaris: max. fl. 7125,- bruto p.mnd. bij volledige weektaak
sluitingsdatum: 14 mei 1997
info: directeur van het Verzekeringsinstituut, tel. 4081554/1556

Stralingsdeskundige / technisch medewerker
FGG / Stralingsbeschermingsdienst
vacaturenr.: 93462003
werktijd: 19 uur per week
tijdvakaanstelling voor 1 jaar
salaris: fl. 3294,- bruto p.mnd. bij volledige weektaak
luitingsdatum: 9 mei 1997
info: F.W.M. Angenent, tsl. 7329

Assistenten in Opleiding
Econ. Fac./Tinbergen Instituut
werktijd: 38 uur
tijdvakaanstelling: 4 jaar
sluitingsdatum: 8 mei
info: Mw. C.J.J. de Ruiter, tst. 8919

Voor alle vacatures geldt V/M
Op genoemde vacatures kunnen vooralsnog alleen EUR-medewerkers reageren. Voor uitgebreide vacature-informatie kunt u contact opnemen met de bij de vacature genoemde contactpersoon. Zodra de vacature is vrijgegeven voor externe werving kunt u de volledige tekst opvragen via internet: www.eur.nl/werken.

||
Inhoudsopgave nr. 8, 1 mei 1997 | Begin pagina