Kamer: T11-19
Telefoon: 010 408 2573
E-mail: vanhetkaar@risbo.eur.nl

drs. A.M.J.A. (Angelique) van het Kaar

Onderwijsadviseur

Angelique van het Kaar is sinds 2000 als onderwijsadviseur in dienst bij Risbo. In haar werk ligt de meeste nadruk op docentprofessionalisering. Zij ontwikkelt en geeft didactische trainingen voor docenten in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld over didactische vaardigheden, probleemgestuurd onderwijs (PGO), activerend onderwijs, e-learning, coaching en het effectief geven van hoorcolleges. Daarnaast coacht Angelique docenten bij de voorbereiding en uitvoering van hun onderwijstaken en begeleidt ze nieuw aangestelde docenten bij het behalen van hun Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
Angelique studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna werkte ze tot 2000 als software-adviseur, trainer kantoorautomatisering en coördinator van de ICT-helpdesk bij de Centrale Automatiseringsdienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2001 en 2008 was Angelique docent-tutor bij de opleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 
Projecten
Didactische vaardigheden
Didactische professionalisering voor PhD’s van ESE
Workshop Onderwijs en Techniek van het Theater
Course Basic Didactics
Module Basisdidactiek
Alle projecten van Angelique
 
 
 
Publicaties
Klatter, E.B. & A.M.J.A. van het Kaar, (2005). Het organiseren van grenzeloos leren. Regionale Monitor. Meting bij zes regionele onderwijsinnovaties binnen het middelbaar technisch beroepsonderwijs. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-338
 
diversiteit risicojongeren tentamen meetinstrument training dagboek studiesucces onderwijsinnovatie kwaliteitszorg evaluatie geluk Erasmus Universiteit consultancy Hogeschool Rotterdam research toetsing
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news