Kamer: T11-34
Telefoon: 010 408 8614
E-mail: wolff@risbo.eur.nl

dr. R. (Rick) Wolff

Senior onderzoeker

Rick Wolff (1965) studeerde politicologie aan de VU en was van 1994 tot en met 2009 als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds 1 mei 2009 is hij werkzaam als senior-onderzoeker bij Risbo. Het onderzoek van Rick is voor het grootste deel gericht op studiesucces in het hbo en wo. In zijn werk kijkt hij naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces en bestudeert hij welke opleidingsfactoren studiesuccesverschillen tussen groepen studenten kunnen verkleinen. In november 2013 is hij gepromoveerd op onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs in de periode 1997-2010.
Van mei 2014 tot eind 2015 was Rick als docent/minorcoordinator werkzaam bij de opleiding Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam.

 
Projecten
Advisering Diversiteitsonderzoek Inholland
Kwaliteit en resultaatonderzoek VVE Rotterdam
Onderzoek naar het effect van de invoering van de onderwijsvernieuwingen op de HR
Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Uitval en vertraging. Een inventariserend onderzoek bij de Academie Sportstudies van de Haagse Hogeschool
Alle projecten van Rick
 
 
 
Publicaties
Wolff, R. (2013) Presteren op vreemde bodem. Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (1997-2010), Amsterdam: UvA (proefschrift)
Wolff, R., Berg, N. van den en Hijzen, D. (2013). Nulmeting LOB bij LMC. Rotterdam: Risbo/Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
Severiens, S., Wolff, R. & Herpen, S. van (2013). Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college, European Journal of Teacher Education, in: European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2013.845166
Baars, G.J.A., Wolff, R., Godor, B., & Hermus, P. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Instroom en BSA-rendement voor en na invoering van N=N. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.
Wolff, R., Baars, G.J.A., Godor, B., & Hermus, P. (2013). “Diversiteit in Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Alle publicaties van Rick
 
 
 
dagboek toetsing evaluatie diversiteit Erasmus Universiteit consultancy risicojongeren Hogeschool Rotterdam training studiesucces research geluk meetinstrument kwaliteitszorg onderwijsinnovatie tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news