Over Risbo

Wie we zijn en wat we doen


Wat is het Risbo
Onze mensen
Adres en contact
Links

drs. Peter Siep

Onderzoeker/adviseur

Peter Siep is adviseur/onderzoeker bij het Center for Public Innovation (CPI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was destijds ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe organisatie), die is ontstaan uit een samenwerkingsverband met de TU Delft, de Universiteit van Tilburg, TNO en enkele private organisaties. Peter Siep is betrokken bij de uitvoering van diverse onderzoeken. Daarbij gaat het met name om onderzoeken op het snijvlak van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het openbaar bestuur. De onderzoeken betreffen niet alleen de relatie met burgers maar ook vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en informatiebeleid.
Klik hier voor meer informatie over het Center for Public Innovation (CPI).


Kernpublicaties


  • Siep, P.A. Openbaarheid "Van Woorden naar Daden" Een onderzoek naar de bijdrage van de pilotprojecten Openbaarheid aan de ontwikkeling van een responsieve overheid. Rotterdam. 2007.
  • Bekkers, V.J.J.M., A. van Sluis, P.A. Siep. De Nodale Oriëntatie van de Nederlandse Politie: over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving. Bouwstenen voor een beleidstheorie. Rotterdam. 2006.
  • Simons, M.E., P.A. Siep & V.J.J.M. Bekkers (2006). De universiteitsbibliotheek in de netwerkmaatschappij. Een strategisch keuzemodel voor de digitale bibliotheek. Bibliotheek & Archiefgids, 82 (4), 8‑12. 
 

Alle Risbo-publicaties van Peter bekijken.

 

Tel: 010 - 408 2770
Mail: siep@publicinnovation.nl
Kamer: T11-33


Peter's cv: klik hier