Over Risbo

Wie we zijn en wat we doen


Wat is het Risbo
Onze mensen
Adres en contact
Links

dr. Willem de Vos

Senior onderzoeker/onderwijsadviseur

Senior Onderzoeker Willem de Vos is sinds 2007 in dienst bij Risbo. Hij studeerde in 1987 af als onderwijspedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1998 aan de Universiteit Utrecht.

In het basis-, voortgezet en hoger onderwijs voerde Willem de afgelopen jaren projecten uit op het gebied van werkplekleren, opleiden in de school, professionele ontwikkeling van leraren en competentieprofielen. Hij is betrokken bij onderzoek naar functiedifferentiatie in het onderwijs, leerlinggebonden financiering in het MBO, voortijdig schoolverlaten en het functioneren van leraren en leerlingen in het beroepsonderwijs. Daarnaast ondersteunt hij de faculteiten bij hun kwaliteitszorg- en accreditatieprocessen.


Kernpublicaties

  • José Gravesteijn, Jaap de Koning & Willem de Vos m.m.v. Olivier Tanis & Marieke Meeuwisse (2012). Inventarisatie van lacunes in het opleidings- en scholingsaanbod. OCW-rapport 202. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Vos, W. de, Barendrecht, S., Wensveen, P., Boom, J. de, Severiens, S. (2011). Kansen en Talenten. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse primair onderwijs. Rotterdam: Risbo.
  • Vos, W. A. de, Severiens, S. E., Boom, J. de, Meeuwisse, M., & Hermus, P. W. (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Rotterdam: Risbo.
  • Vos, W. de (2000). Onderwijsvernieuwing en reken-wiskundeonderwijs. In G. Erkens, K. Stokking & B. Versloot (red.) Van Onderwijs naar leren. Tussen het aanbieden van kennis en het faciliteren van leerprocessen. Leuven: Garant.
  • Vos, W.A., de (1998). Het methodegebruik op basisscholen. Academisch proefschrift. Maastricht: Shaker

Alle Risbo-publicaties van Willem bekijken.

 

Tel: 408 8785
Mail: devos@risbo.eur.nl
Kamer: T11-36


Willem's cv: klik hier