Over Risbo

Wie we zijn en wat we doen


Wat is het Risbo
Onze mensen
Adres en contact
Links

dr Dennis de Kool

Onderzoeker

Dennis de Kool rondde in 2000 zijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af. Daarna werkte hij bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. In juni 2002 werd hij promovendus bij de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift behandelde de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties. Als postdoc hield hij zich sinds september 2006 onder meer bezig met onderzoek naar de doorwerking van GIS-georiënteerde monitors (GIS = Geografisch Informatiesysteem) in het leerproces van organisaties. Sinds september 2008 is hij als onderzoeker verbonden aan Risbo en betrokken bij uiteenlopende onderzoeken. 


Klik hier voor meer informatie over het Center for Public Innovation (CPI).


Kernpublicaties

  • D. de Kool (2010) “Learning with GIS-Based Monitors in the Netherlands” in: Christopher G. Reddick ed. (2010) Comparative E-Government, Springer: New York (ISBN 978-1-4419-6535-6), pp. 467-482.
  • D. de Kool (2010) “Monitoring in de publieke sector” in: D. Verlet & C. Devos (red.) (2010) Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal, Studiedienst van de Vlaamse Regering: Brussel, pp. 127-141.
  • Kool, D. de  (2008). Monitoring in kaart: een studie naar de doorwerking van op GIS gebaseerde beleidsinformatie in het leerproces van organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van beleid, Center for Public Innovation: Rotterdam. Met medewerking van V.J.J.M. Bekkers.
  • Kool, D. de (2008). Rational, political and cultural uses of performance monitors: the case of the Dutch Urban Policy in: W. van Dooren and S. van de Wall (Eds). Performance Information in the Public Sector: How it is Used, Palgrave Macmillan: New York (ISBN 978-0-230-55197-8).
  • Kool, D. de (2007). Monitoring in beeld: een studie naar de doorwerking van monitors in interbestuurlijke relaties, Erasmus Universiteit Rotterdam (proefschrift).

Alle Risbo-publicaties van Dennis bekijken.

 


Dennis's cv: klik hier