Nieuws

Nieuwsberichten uit de Risbo organisatieAdres en contact

Sirius Project

9 januari 2012

Risbo en sociologie participeren in een nieuw EU project: Sirius. Het project beoogt een Europees netwerk op het gebied van onderwijs aan migrantenkinderen op te zetten en "best practices" met elkaar uit de wisselen. Spanje is de penvoerder van het driejarig project met een jaarlijks budget van euro 500.000. Risbo en sociologie trekken twee van de vier werkpaketten.  Maurice Crul (sociologie) is de trekker van het werkpakket "Educational support projects" waarin projecten op het gebied van mentoring, robotica en zomerscholen aan bod komen. Sabine Severiens trekt het werkpakket "Schooling: classrooms interactions". Dit werkpakket gaat over beleid op het gebied van instructie, docenten, intercultureel onderwijs en discriminatie.

Overige nieuwsberichten

13 januari 2015

CEL Module “Designing Active, Blended Learning”.
 Lees verder...

3 september 2014

Nieuwe druk Leren (en) doceren in het hoger onderwijs
 Lees verder...

3 juli 2014

Projecten bestuurlijke arrangementen actueel in Leeuwarden
 Lees verder...

21 maart 2014

Casestudies Beter Presteren
 Lees verder...

18 maart 2014

Criminaliteit onder Midden- en Oost Europeanen
 Lees verder...

10 december 2013

Betere doorstroming door ‘Nominaal is normaal’
 Lees verder...