Nieuws

Nieuwsberichten uit de Risbo organisatieAdres en contact

Tussenrapportage ‘Nominaal is Normaal’

6 maart 2012

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werkt al enkele jaren aan maatregelen om studenten binnen de gestelde tijd ('nominaal') af te laten studeren, om onder meer langstudeerboetes te voorkomen. De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) biedt dit collegejaar als eerste faculteit het totaalpakket ‘Nominaal is normaal’ aan. De combinatie van activerend onderwijs onder begeleiding van tutoren, minder herkansingen en meer compensatiemogelijkheden moet leiden tot een betere doorstroom van studenten. Studenten dienen nu hun eerste jaar in een keer met voldoende resultaat te halen, zodat ze het tweede jaar zonder vertraging kunnen beginnen.

Risbo voert samen met FSW onderzoek uit naar het effect van de invoering van de regeling ‘Nominaal is Normaal’. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar het effect van de regeling op de studiekeuze en instroom van studenten, de studieresultaten/ het studiesucces van studenten, en de gerapporteerde zelfstudietijd van studenten.

In bijgevoegd rapport is een beschrijving te vinden van de resultaten die tot 1 februari 2012 in het onderzoek zijn verkregen.
Lees het persbericht op de website van de EUR
Klik hier voor de rapportage “Nominaal is Normaal” bij FSW
 
Voor meer informatie:
Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, Jacco Neleman (010 408 1216) of Marjolein Kooistra (010 408 2135) of press@eur.nl

Overige nieuwsberichten

13 januari 2015

CEL Module “Designing Active, Blended Learning”.
 Lees verder...

3 september 2014

Nieuwe druk Leren (en) doceren in het hoger onderwijs
 Lees verder...

3 juli 2014

Projecten bestuurlijke arrangementen actueel in Leeuwarden
 Lees verder...

21 maart 2014

Casestudies Beter Presteren
 Lees verder...

18 maart 2014

Criminaliteit onder Midden- en Oost Europeanen
 Lees verder...

10 december 2013

Betere doorstroming door ‘Nominaal is normaal’
 Lees verder...