Project

Meer informatie over het projectAdres en contact

Onderzoeksprogramma 'Second Society'

CPI onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de maatschappelijke en technologische en fysieke en virtuele vervlechting voor het functioneren van het openbaar bestuur.

Betrokken medewerkers

Thema: Grootstedelijk beleid
Type: Research
Periode: 0/2008 - 2011/0
Afgerond: Nee