Project

Meer informatie over het projectAdres en contact

Herziening vakevaluaties iBMG

Herziening vakevaluaties iBMG

Vanaf collegejaar 2010 - 2011 wil iBMG de vakevaluaties digitaal afnemen. Doel is het maken van een efficiencyslag. Het complete evaluatieproces wordt hiervoor verder geautomatiseerd en de vele rapportagemogelijkheden, op vakniveau en metaniveau, worden benut. Hiervoor moeten de vragenlijsten modulair worden opgebouwd en gestandaardiseerd. Risbo ondersteunt iBMG bij de herziening van de vragenlijsten.

Thema: Onderwijsvraagstukken
Type: Consultancy
Periode: 5/2010 - 8/2010
Afgerond: Nee