Project

Meer informatie over het projectAdres en contact

RSM Onderwijs Servicepunt

RSM Onderwijs Servicepunt

Bij het Onderwijs Servicepunt (voorheen Tentamen Servicepunt) kunnen docenten van RSM hun toets laten checken op verschillende didactische aspecten, om zo de toetskwaliteit te behouden dan wel te verbeteren. Een onderwijsadviseur checkt een tentamen op de volgende punten:
       Opbouw, duidelijkheid, eenduidigheid en formulering van vragen
       Volgorde, lengte, vergelijkbaarheid, duidelijkheid en formulering van de antwoorden
       Totaalbeeld: aantal vragen, verdeling kennisvragen en begripsvragen, type vragen       Opmaak, volgorde, indeling, lay-out van het tentamen.

Betrokken medewerkers

Thema: Onderwijs
Type: Consultancy
Periode: 10/2011 - 10/2012
Afgerond: Nee