Project

Meer informatie over het projectAdres en contact

Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR

Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR

Het doel van dit onderzoek is (meer) inzicht te krijgen in de tijd die studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam besteden aan verschillende typen activiteiten die direct of indirect aan hun studie gerelateerd zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt in uren die studenten besteden aan onderwijsactiviteiten waarbij een docent of tutor (studiebegeleider) fysiek aanwezig is, uren die studenten besteden aan zelfstudie, en uren die studenten besteden aan inhoudelijke activiteiten die ze naast je studie doen, zoals bestuurs- of commissiewerk voor een studentgerelateerde vereniging, activiteiten voor een medezeggenschapsorgaan of het volgen van een honoursprogramma.

Betrokken medewerkers

Thema: Onderwijs
Type: Research
Periode: 2/2012 - 7/2012
Afgerond: Nee