Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR

Opdrachtgever: EUR/CvB

Het doel van dit onderzoek is (meer) inzicht te krijgen in de tijd die studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam besteden aan verschillende typen activiteiten die direct of indirect aan hun studie gerelateerd zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt in uren die studenten besteden aan onderwijsactiviteiten waarbij een docent of tutor (studiebegeleider) fysiek aanwezig is, uren die studenten besteden aan zelfstudie, en uren die studenten besteden aan inhoudelijke activiteiten die ze naast je studie doen, zoals bestuurs- of commissiewerk voor een studentgerelateerde vereniging, activiteiten voor een medezeggenschapsorgaan of het volgen van een honoursprogramma.

Betrokken medewerkers

 
geluk Hogeschool Rotterdam meetinstrument dagboek consultancy risicojongeren evaluatie tentamen onderwijsinnovatie kwaliteitszorg diversiteit training studiesucces Erasmus Universiteit research toetsing
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
twitter.com/risbo_news