PublicatiesAdres en contact


Proefschrift
 Baars, G.J.A. (2009). Factors related to student achievement in medical school (proefschrift). Den Haag: Uitgeverij LEMMA. (ISBN: 978-90-5931-521-1)


Boek
 Kallenberg, T., Grijspaarde, L. van der, Braak, A. ter & Baars, G.  (2014). Leren (en) doceren in het hoger onderwijs (3e druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. ISBN 978-94-6236-417-2

 Baars, Gerard J.A., Verkuijl-Wieland, Annemiek, Deinum, Jan Folkert, Ven, Maarten J.J.M. van de, D'haese, Ivan L.G., Linde, Esther, M. van der,. (2009). Digitale didactiek. Praktische stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs. Den Haag: Lemma. ISBN: 978-90-5931-293-7.
 Baars, G.J.A., Wieland, A., Van de Ven, M.J.J.M. & K.M. Jager. (2006). Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs. Den Haag: Lemma. ISBN 90 5931 447 6
 Baars, G.J.A., Denium, J.F., Meijerink, L. & Wieland, A. (2003). Digit@le Did@ctiek: Ideeën van Docenten voor Elektronische Educatie. Rotterdam, Delft, Groningen: OECR, EduTec, RUG.

Rapport
 Baars, G.J.A.,  Godor, B., Hermus, P., & Wolff, R. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage onderzoek (februari 2013). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.

 Wolff, R., Baars, G.J.A.,  Godor, B., & Hermus, P. (2013). “Diversiteit in Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.

 Siep, P., Baars, G.J.A.,  & Godor, B. (2013). Werkgeversonderzoek MPA ‘plus’ opleiding LDE Center for Governance. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.

 Baars, G.J.A., Wolff, R., Godor, B., & Hermus, P. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Instroom en BSA-rendement voor en na invoering van N=N. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.

 Baars, G.J.A. & M.G.J.M. Adriaans. (2012). “Nominaal is Normaal” bij FSW: Tweede rapportage met resultaten over studiekeuze, instroom, studieresultaten en gerapporteerde zelfstudietijd. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo/ FSW.

 Baars, G.J.A. & S. Worst. (2012). Eindrapportage Overall Marketing Plan EUR. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo/ FSW.

 Meeuwisse, M. G. Baars en M. Nieuwenhuys  (2012). Tijdsbestedingsonderzoek EUR. Hoeveel tijd besteden studenten per dag aan hun studie? Risbo, Rotterdam ISBN9789076613598

 Baars, G.J.A., Adriaans, M., Godor, B., Hermus, P., & Van Wensveen, P. (2012). Pilot “Nominaal = Normaal” bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Eindrapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo. ISBN 978-90-76613-60-4

 Baars, G.J.A.,  Adriaans, M., Godor, B., Hermus, P., & P. van Wensveen. (2012). Pilot “Nominaal = Normaal” bij de Faculteit der  Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Eindrapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.

 Baars, G.J.A. & M.G.J.M. Adriaans. (2011). Nominaal is Normaal bij FSW: Eerste rapportage met resultaten over instroom en studiekeuze. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo/ FSW.

 Baars, G., Bekkers, V., Kool, D. de. & P. Siep (2011) De ICT-ondersteuningsfunctie van Kennisnet voor het PO, VO en MBO. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation.

 

Baars, G., V. Bekkers, D. de Kool & P. Siep (2011) De ICT-ondersteuningsfunctie van Kennisnet voor het PO, VO en MBO, Center for Public Innovation: Rotterdam.


 

Herpen, S.G.A. van, Jonge, M. de & Baars, G. (2009). De effectiviteit van PrinciPen.  Online zelfstudieprogramma om deficiënties van studenten op het gebied van de Nederlandse taal weg te werken. Rotterdam: Risbo.


 Schouws, J., Baars, G.J.A., Siep, P.A., Baaijens, J.J.M., Haalbaarheidstudie Elektronische Leeromgeving Rijksoverheid. Rotterdam 2008
 Baars, G. & Ven, M. van de (2008). ICT-monitor 2008. ICT in het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, Risbo.
 Schouwens, J., J. Baaijens, G. Baars, P. Siep. Haalbaarheidsstudie electronische leeromgeving. Ordina. Den Haag. 2008
 Baars, G.J.A., Hos, R.J. en A. Kerling. (2002). ICT-monitor 2002 Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 Baars, G.J.A. & M.J.J.M. van de Ven. (2002). Train the trainer traject: Een mix van face to face en online leren. Rotterdam: Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam; Utrecht: SURF Educatie.

Boekdeel
 Baars, G.J.A. & I. D'haese, (2005). Deskundigheidsbevordering van docenten via het web. In: D'haese, I. & M. Valcke, Digitaal leren: ICT-toepassingen in het hoger onderwijs. Tielt: Uitgeverij Lannoo., p. 265-277

Artikel
 Baars, G.J.A. &  Arnold, I.J.M. (2014). Early Identification and Characterization of Students who drop out in the First Year at University. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 16(1), 95-109.

 Adriaans, M., Baars, G.J.A., Molen, H. van der., & Smeets, G. (2013). Betere studieresultaten dankzij ‘Nominaal is normaal’. In: Th&ma, 1, 30-34.

 Baars, G.J.A. (2013). Grenzen verleggen in het onderwijs (redactioneel). Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 31(3), 121-122.

 Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2012) Vroegtijdige identificatie en karakterisering van studenten die uitvallen in het eerste studiejaar. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(3), 188-203.

 Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2012) Eerstejaarsrendement: een korte slotreflectie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(3), 220-225.

  Baars, G.J.A., J.F. Deinum & S. Walserie-Wolff, (2004). E-learning voor docenten. In: Onderwijsinnovatie, nr. 1, p. 28-29.
 Keijzer, R., Kerstens, L.M., Baars, G.J.A. en Uittenbogaard, W. (2004). Competentiegericht opleiden. In: Panama-Post, nr 1 (voorjaar), p. 51-54.
  Baars, G.J.A. & M.J.J.M. van de Ven, (2003). Train the trainer traject: E-learning voor trainers van docenten. . In: Tijdschrift voor Intellectueel Kapitaal, jrg. 2, nr. 2, p. 28-30
 Baars, G.J.A., (2003). Welke mogelijkheden biedt e-coaching voor onderwijsbegeleiders? Voor- en nadelen van traditioneel en e-coachen naast elkaar. In: School & Begeleiding, jrg. 20, nr. 4, p. 1921-0.
 Baars, G.J.A., M.J.J.M. van de Ven, G.J. Verheij & S. Walserie-Wolff, (2003). Digit@l Did@ctics Project: Dydaktyka oparta na mediach elektronicznych: Doktsztalcanie kadry nauczycielskiej. Praktyczne narzedzia uzytkowania ICT w edukacji. In: E-mentor, nr. 2, p. 28-33.
 Baars, G.J.A. & M.J.J.M. van de Ven. (2003). Train the trainer traject: E-learning voor trainers van docenten. In: Tijdschrift voor Intellectueel Kapitaal, jrg. 2, nr. 2 (mei/jun), p. 28-30.
 Baars, G.J.A. (2001). Multimediale Interactieve Leeromgeving MILE. In: School & Begeleiding, jrg. 18, nr. 1 (mrt), p. 22-25.
 Baars, G.J.A., Baltussen, M. & Y. Leenders. (2000). Pak je kattebelletje en maak een inschatting. In: Willem Bartjens, jrg. 20, nr. 2, p. 4-9.
 Baars, G.J.A. (1999). Digitaal Rijbewijs voor het Onderwijs nader bekeken. In: School & Begeleiding, jrg. 16, nr. 3 (sep), p. 23-25.

Paper
 Ven, M.J.J.M. van de & Baars, G.J.A. (2003). Online Learning for Teacher Trainers. In: Proceedings ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ppn. 2053 ? 2056). Norfolk (VA), USA: AACE.
 Baars, G.J.A. & Ven, M.J.J.M. van de (2003). Digit@l Did@actics: Development of Teaching Staff. Practical Instruments for Using ICT in Education. In: Proceedings ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 1923-1926). Norfolk (VA), USA: AACE.
 Baars, G.J.A. (2003). Digit@le Did@ctiek Professionalisering via het web: Twee innovatieve formats. Keynotepresentatie op congres Digitaal leren: Ritsen tussen Didactiek & ICT in Leuven, België, 16 september 2003.
 Baars, G.J.A., Ven, M.J.J.M. van de, Verheij, G.J. & M.J. Verkroost (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. In: Ribeiro, L.M. & J. Marques dos Santos. Proceedings The Changing Universities: The Challenge of New Technologies: EUNIS 2002: The 8th International Conference of European University Information Systems (p. 22-25). Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
 Baars, G.J.A., Ven, M.J.J.M. van de, Verheij, G.J. & Verkroost, M.J. (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. In: Kallenberg, A.J. & Ven, M.J.J.M. van de. The New Educational Benefits of ICT in Higher Education: Proceedings (pp. 143-146). Rotterdam: Erasmus Plus. ISBN: 90-9016127-9.

Presentatie
 Baars, G.J.A. (2014). Op weg naar een nieuwe strategie voor (open) online leren op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Presentatie verzorgd op 11 maart 2014 op Symposium Open en Online Education. Utrecht: SURF, ministerie van OCW, VSNU en Vereniging Hogescholen.

 Baars, G.J.A., & Vooren, A. van de. (2014). SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Presentatie op VSNU Conferentie Onderwijscarrieres op 20 maart 2014. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

 Baars, G.J.A.,  Panellid onderwijsdag onderwijsinnovatie EWI, TU Delft. Delft, 3 april 2013.

 Baars, G.J.A. (2013). "Nominaal is Normaal" op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Presentatie op studiemiddag over studiesucces op de Universiteit van Amsterdam, 16 mei 2013.

 Adriaans, M., Smeets, G., Baars, G.J.A. & Molen, H. van der (2013). The impact of an examination system on study progress: First results of a new examination system in a Dutch higher education institution. Presentatie op EAIR 35th Annual Forum op Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Rotterdam, 30 augustus 2013.

 Baars, G.J.A. (2013). De leeromgeving als succesfactor voor studenten met een cultureel diverse achtergrond. Onderwijsconferentie NL2025. Den Haag, 25 november 2013.

 Baars, G.J.A., Welke rol kan ICT spelen in het onderwijs van HOVO? Presentatie op werkconferentie ‘E-learning’ Hovo Rotterdam en Erasmus Academie. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, 3 december 2013.

 Baars, G.J.A. & M.G.J.M. Adriaans. (2012). Nominaal is Normaal aan de EUR: Effect op studiekeuze, instroom, rendement/ studieresultaten en zelfstudietijd.. Presentatie op VSNU-conferentie 'Studiesucces: De vrijblijvendheid voorbij’, Rotterdam, 13 juni 2012.

 Baars, G.J.A (2011). Use of Technology in Education: Examples and what is the added value. Presentatie op conferentie 'ICT in Higher Education: An Africa Perspective, Zuid Afrika, Johannesburg, 27 oktober 2011.

 Baars,G.J.A (2011). Workshop 'Improving first-year success rates', Zuid Afrika, Pretoria, Tshwane University of Technology, 24 oktober 2011.

 Baars, G.J.A. (2009). Hoorcolleges aan (grote) groepen studenten interactiever maken. Presentatie op Universiteit van Tilburg op 21 januari 2009.

 Baars, G.J.A. (2007). E-learning in het hbo. Presentatie op Docentendag juridisch 2007, Van Boom Juridische Uitgeverij, 16 maart 2007.
 Baars, G.J.A. (2007). De portfoliobegeleider als e-coach. Presentatie op SURF NL Portfoliodag, Utrecht, 18 april 2007.
 Baars, G.J.A. (2007). De portfoliobegeleider als e-coach. Presentatie op Professionaliseringsdag Octaaf kern- en portfoliodocenten. Garderen, 24 november 2006.
 Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2006). Which factors affect study performance during the first year at medical school? Presentation at AMEE 2006, Genoa, Italy, 14-19 September 2006.
 Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2006). Predictive value of pre-admission GPA for study performance at medical school: Identifying subgroups of students with different study performance behaviours. Presentation at 12th International Ottawa Conference on Clinical Competence, New York, May 22, 2006.
 Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2006). Characteristics of students with constant and inconstant study performance: Factors affecting changes in performance from pre-university education to the first year at medical school. Presentation at 12th International Ottawa Conference on Clinical Competence, New York, May 21, 2006.
 Baars, G.J.A. (2006). De portfoliobegeleider als e-coach. Presentatie op Professionaliseringsdag Octaaf kern- en portfoliodocenten. Garderen, 24 november 2006.
 Baars, G.J.A. (2005). Aandachtspunten bij het uitvoeren van een onderwijsvernieuwingsproject vanuit het oogpunt van een instelling. Presentatie gegeven op miniconferentie OU met titel 'Van innovatief project tot onderwijsinnovatie: Succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties', Utrecht, 4 november 2005.

 Baars, G.J.A. (2005). E-coaching: Een nadere definitie. Presentatie op Werkconferentie e-coachen en begeleiden op afstand, Utrecht, Ruud de Moor Centrum, 15 September 2005.
 Baars, G.J.A. (2005). E-learning: examples and opportunities for setting up an online master program meteorology. Presentation on WMO-session (fourteenth session of Regional Association IV, North America, Central America and the Caribbean), San José, Costa Rica, 11 April 2005.
 Baars, G.J.A. (2005). Wat zijn online activerende werkvormen? Definitie en voorbeelden. Presentatie op conferentie 'Digitaal onderwijs is anders', Den Bosch, 23 februari 2005.
 Walsarie Wolff, S., Baars, G.J.A..& Deinum, J.F. (2004). Creating a platform for teachers using ICT in higher Education. Presentatie op Online Educa Berlijn, 2-3 december 2004 (opgenomen in Proceedings).
 Splinter, T.A.W., Baars, G.J.A. & Urlings-Strop, L.C. (2004). Predictive value of GPA?s for performance at medical school. Presentation at University of Heidelberg, Germany, 9 December 2004.
 Baars, G.J.A., Splinter, T.A.W & P.F. Wimmers (2004). Welke factoren spelen volgens studenten een rol bij de studieresultaten die ze tijdens de opleiding Geneeskunde behalen? Posterpresentatie op NVMO, Egmond aan Zee, 11 november 2004.
 Baars, G.J.A., Jager, K.M. & Verstelle, M. Staff development on the area of e-learning: formats e-learning competences, organisation and role of mangement. Workshop CROSS/SURF, Cyprus, Intercollege, 7 - 9 oktober 2004.
 Deinum, J.F., Baars, G.J.A. & Walserie-Wolff, S. Digital Didactics. (2004). Development of teaching staff. Presentation on ALT-C 2004 'Blue skies and pragmatism - learning technologies for the next decade' , Exeter, 14 September 2004 (opgenomen in Proceedings: Oxford Brookes University: Oxford).
 Baars, G.J.A. (2004) Opschaling Digit@le Did@ctiek. Lezing op SURF/ DU-congres Professionalisering en ICT in het hoger onderwijs, congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort, 25 mei 2004.
 Baars, G.J.A. (2004). Van e-learning naar x-learning: Leiden ICT-toepassingen tot verbetering van het onderwijs? Lezing op de Universiteit Nederlandse Antillen, Curacao, 1 april 2004.
 Baars, G.J.A. (2003). Wat leren docenten van goede voorbeelden? Preconference-workshop op de SURF Onderwijsdagen, Nederlands Congres Centrum, Den Haag, 18 november 2003.
 Baars, G.J.A. (2003). De toekomst van digitale didactiek en e-learning. Workshop tijdens de themadag 'Digitale Didactiek' voor de BVE-sector, Kennisnet, Den Bosch, 6 november 2003.
 Kerstens, L.M. & Baars, G.J.A. (2003). Realistisch beoordelen. Afsluiting van de studiedag 'Helderheid in veelzijdigheid - rekenen-wiskunde & didactiek in vernieuwde opleidingstrajecten', Freudenthal Instituut, Utrecht, 31 oktober 2003.
 Ven, M.J.J.M. van de & Baars, G.J.A. (2003). Online Learning for Teacher Trainers. Paper presentatie op de ED-MEDIA 2003 Conference in Honolulu, Hawaii, 23 ? 28 Juni 2003.
 Baars, G.J.A. & Ven, M.J.J.M. van de (2003). Digit@l Did@actics: Development of Teaching Staff. Practical Instruments for Using ICT in Education. Paper presentatie op de ED-MEDIA 2003 Conference in Honolulu, Hawaii, 23 ? 28 Juni 2003.
 Baars, G.J.A. (2003). Workshop: Welke rollen kunnen studenten krijgen bij werkvormen die online ondersteund worden? Op ICTO studiedag voor UvA en HvA docenten met als titel ICT en de omslag in het leerproces: Van onderwijzen naar leren. Amsterdam, 13 mei 2003.
 Baars, G.J.A. (2003). Interactive workshop: Two innovative ways of Staff Development. Op congres Connecting people, georganiseerd door SURF en ALT. Amsterdam d.d. 10 april 2003.
 Baars, G.J.A. & Ven, M.J.J.M. van de (2003) Interactieve workshop Professionalisering van docenten: Innovatieve vormen van digitale didactiek op het Nationale E-learning congres 2003 van SBO. Heerlen d.d. 29 januari 2003.
 Baars, G.J.A. & A. Wieland (2002). Digit@le Did@ctiek: praktische tips voor gebruik van ICT in onderwijs Op bijeenkomst ICT en Onderwijs Rotterdamse instellingen voor Hoger Onderwijs. Rotterdam, d.d. 15 november 2002.
 Baars, G.J.A., Ven, M.J.J.M. van de, en M. Verstelle. (2002). Hoe professionaliseren we onze docenten rondom de invoering van ELO's? Presentatie tijdens de Preconferentie SURF Onderwijsdagen in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, 5 november 2002.
 Baars, G.J.A. en M.J.J.M. van de Ven (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. Presentatie tijdens The New Educational Benefits of ICT in Higher Education in de Doelen Rotterdam, d.d. 2 september 2002.
 Baars, G.J.A. en M.J.J.M. van de Ven (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. Presentatie tijdens de EUNIS-conferentie op de Universiteit van Porto, Faculdade de Engenharia, d.d. 21 juni 2002.
 Baars, G.J.A. (2001). Workshop Train-the-trainer, landelijke Blackboard gebruikersdag (18 mei 2001).
 Baars, G.J.A. (2001). Digitale leeromgeving: wat doen docenten daar nu eigenlijk mee?. Lezing op SURF onderwijsdag (28 november 2001).

Overig
 Baars, G. en Vermeulen-Kerstens, L. (2008). Samenwerken aan diverse motivatievraagstukken. Workshop tijdens het CRWO-congres