PublicatiesAdres en contact


Rapport
 Van Herpen, S. & Meeuwisse, M. (2012). Eerste resultaten Instroommonitor 2011: het studiekeuzeproces en de studieverwachtingen van eerstejaarsstudenten 2011-2012. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam.

 
Gravesteijn, José,  Jaap de Koning & Willem de Vos m.m.v. Olivier Tanis & Marieke Meeuwisse (2012). Inventarisatie van lacunes in het opleidings- en scholingsaanbod. OCW-rapport 202. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 Herpen, S. van, Meeuwisse, M., & Vreeke, L. (2012). Studiesucces voorspellen voor de poort. De invloed van eerdere prestaties en studiekeuzegedrag op het academisch succes van eerstejaarsstudenten 2011-2012. Tussenrapportage. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.

 Wolff, R. en M. Meeuwisse (2012) Minorsysteem EUR 2011 Naar tevredenheid van studenten? Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam

 Meeuwisse, M, Van Wensveen, P., & Severiens, S.E.. (2011) Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. In: Studiesucces in de Bachelor. Drie onderzoeken naar factoren die studiesucces in de Bachelor verklaren. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 Vos, W. A. de, Severiens, S. E., Boom, J. de, Meeuwisse, M., & Hermus, P. W. (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Rotterdam: Risbo. ISBN 978-90-76613-53-6.

 Meeuwisse, M., Born, M.Ph., & Severiens, S. (2009). Familie- (bij)baan- vrije tijd- school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden. Rapportage College van Bestuur. Intern rapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

 Severiens, S.E., Wolff, R., Meeuwisse, M., Rezai, S., Vos, W. de. (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. Den Haag: SBO.

 Meeuwisse, M., Born, M.Ph., & Severiens, S. (2008). Familie, (bij)baan, vrije tijd, school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden. Enkele resultaten op basis van een kleine pilot. Tussenrapportage College van Bestuur. Intern rapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

 Hofman, W. H. A., Hofman, R. H., Dijkstra, B. J., De Boom, J., & Meeuwisse, M. (2007). Innovaties in het voortgezet onderwijs. Een verkenning van innovaties en effecten in het voortgezet onderwijs. Groningen/ Rotterdam: GION/UOCG/RISBO.

Boekdeel
 Wolff, R. , S. Severiens & M. Meeuwisse (2010), Attracting and retaining diverse student teachers, in: OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge, OECD, Paris, pp. 137-162


Artikel
 Meeuwisse, M., & Severiens, S. E. (2012). Studiesucces en leeromgeving. Een studie naar thuis voelen, inzet en tijdbesteding. HO Management, 4(1), 18-20.

 Hofman, R. H., Boom, de, J., Meeuwisse, M., & Hofman, W. H. A. (2012). Educational Innovation, Quality, and Effects: An Exploration of Innovations and their Effects in Secondary Education. Educational Policy, DOI: 10.1177/0895904811429288

 Meeuwisse, M., Born, M. Ph., & Severiens, S. E. (2011, July 4). The Family-Study Interface and Academic Outcomes: Testing a Structural Model. Journal of Educational Pyschology. Advance online publication: doi:10.1037/a0024420

 Meeuwisse, M., Born, M. Ph., & Severiens, S. E. (2011). The Family-Study Interface and Academic Outcomes: Testing a Structural Model. Journal of Educational Psychology, 103(4), 982-990.

 Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. Ph. (2010). Reasons for withdrawal from higher vocational education. A comparison of ethnic minority and majority non-completers. Studies in Higher Education, 35(1), 93-111.

 

Meeuwisse, M., Severiens, S.E., & Born, M. Ph. (2010). Learning Environment, Interaction, Sense of Belonging and Study Success in Ethnically Diverse Student Groups. Research in Higher Education, 51(6), 528-545.


 Severiens, S. E., & Meeuwisse, M. (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone pabostudenten met hun studie? Tijdschrift voor hoger onderwijs, 26(1), 13-23.

Paper
 Meeuwisse, M., Severiens, S.E., & Born, M. Ph (2009). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. Paper presented at the 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, The Netherlands, August 2009.

 Meeuwisse, M., Severiens, S. E., Vermeulen, L., & Born, M. Ph. (2009). Reasons for withdrawal from higher vocational education. Paper presented at the 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, The Netherlands, August 2009.

 Meeuwisse, M., Born, M. Ph & Severiens, S.E.(2009). The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students. Paper presented at the annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP), The Netherlands, November 2009.

 Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. P. (2008a). Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students. Paper presented at the EARLI, Gothenborg, mei 2008.

 Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. P. (2008b). Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten. Paper presented at the ORD, Eindhoven, juni 2008|.

Presentatie
 Meeuwisse, M., Born, M. Ph., Severiens, S.E. (2011). The family-study interface and academic outcomes. Paper presented at the 14th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK, augustus 2011.

 Meeuwisse, M., Rezai, S., Wolff, R. (2011) Study success: A family affair? Paper presented at the 20th anniversary of the European Access Network (EAN), Amsterdam, the Netherlands, juni 2011.

 Boom, J. de, W.H.A. Hofman, R.H. Hofman en M. Meeuwisse (2008). Educational innovation, quality and effects. An exploration of innovations and effects in secondary education. Paper for APERA (Asia-Pacific Educational Research Association) Conference, November 2008.