Research

Graag een uitdaging!Adres en contact

Tentamenverwerking
Online onderzoek

Wij houden van uitdagingen. Het vinden van antwoorden op vaak lastige vragen past dan ook bij ons. Standaard antwoorden zijn ons vreemd, net als een standaard aanpak. Elk afzonderlijk vraagstuk wordt door ons uitvoerig bestudeerd, waarna we ons plan trekken en aan de slag gaan met de praktische uitvoering van het onderzoek. Daarin hebben we door de jaren heen een schat aan ervaring opgedaan.
Een voorbeeld van ons maatwerk: Risbo is actief op het gebied van onderwijs en sociale vraagstukken in de grote stad en ontwikkelt daarmee kennis voor een innovatief bestuur dat maatschappelijke vraagstukken aanpakt. Natuurlijk hanteren we daarbij relevante wetenschappelijke onderzoeksmethoden en zijn we doorlopend op zoek naar mogelijke innovaties met gebruik van specifieke IT-toepassingen.
Al onze publicaties staan achter de volgende link: Alle publicaties

 

Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen

 

NAOS: Professional capacity in dealing with diverstiy

NAOS: Professional capacity in dealing with diverstiy

 

Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR

Tijdsbestedingsonderzoek studenten EUR

 

Onderzoek naar het effect van de regeling Nominaal=Normaal

Onderzoek naar het effect van de regeling Nominaal-Normaal

 

Taakspel vmbo

Taakspel. Het bevorderen van welbevinden in het VMBO

 

Monitor Antilliaanse Nederlanders en Marokkaans- Nederlandse risicojongeren

Monitor Antilliaanse Nederlanders en Marokkaans- Nederlandse risicojongeren

 

Prognose VWO-instroom EUR

Porgnose VWO-instroom EUR

 

Behoorlijk Bestuur bij onderwijsinstellingen

Behoorlijk Bestuur bij Onderwijsinstellingen

 

Instroommonitor 2014

Instroommonitor 2014