Tentamenverwerking

Tentamens nakijken en beoordelen

 

Het nakijken van tentamens kan veel tijd in beslag nemen. Risbo biedt de mogelijkheid uw meerkeuze-tentamenvragen snel elektronisch na te kijken. Per tentamen stelt de tentamenverwerkingsmonitor de volgende statistieken vast:

 

Voor het verwerken van een tentamen zijn de elektronisch leesbare formulieren nodig, een antwoordsleutel en een cijfertoekenning bij het behaalde aantal punten. Tevens kunnen extra credits en/of externe cijfers (resultaten van open vragen, indien aanwezig) worden samengevoegd met het tentamen. De resultaten van het tentamen krijgt u digitaal opgestuurd. Klik hier voor meer uitleg.

 

Wilt u gebruik maken van de Tentamenverwerking? Neem dan contact op met het secretariaat van Risbo (010-4082124).  

 

Om ons goed te kunnen voorbereiden, noteren we bij het maken van een afspraak de volgende gegevens:

Het is wenselijk dat degene die verantwoordelijk is voor het tentamen (meestal de docent) bij de verwerking aanwezig is zodat direct beslissingen kunnen worden genomen.

 

Hulp bij de interpretatie van de tentamenresultaten

Bij de interpretatie van de psychometrische resultaten van het tentamen kunt u de hulp inroepen van een onderwijsadviseur van Risbo. Analyse van deze gegevens en van de tentamenvragen zelf kan aanleiding zijn tot herziening of het laten vervallen van één of meer vragen. Risbo kan u ook begeleiden bij het opstellen van de toets,  waardoor u zeker bent van een valide en betrouwbare meting van de resultaten.

 

Wilt u gebruik maken van deze begeleiding? Neem dan contact op met Marit Nieuwenhuys (nieuwenhuys@risbo.eur.nl).