TrainingAdres en contact

Tentamenverwerking
Online onderzoek

De docent centraal

De persoonlijke ontwikkeling en groei van docenten ligt ons na aan het hart. Daarom zijn ook onze trainingen en begeleidingstrajecten op maat en sluiten ze aan bij de individuele behoeften van de deelnemers. De trainingen zijn gebaseerd op methoden en werkvormen die hun waarde in de praktijk en in onderzoek hebben bewezen. Omdat we geloven in maatwerk is ons aanbod aan trainingen met open inschrijving beperkt. We richten ons met name op groei- en professionaliseringstrajecten-op-maat.
 

Op de agenda
Risbo biedt verschillende trainingen en cursussen aan. Sommigen duren een dag(deel), anderen zijn een traject van meerdere weken. Klik op het onderwerp voor meer informatie en inschrijfmogelijkheden. Is de status "volgeboekt", neem dan contact op met Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl).

BKO-Versnelde variant

Nieuwe BKO-variant bedoeld voor ervaren docenten die onderwijs waarvoor zij verantwoordelijk zijn voorbereiden en verzorgen gedurende de trajectperiode.

Meer informatie...

Fast -track UTQ

The Fast-track UTQ is intended for experienced lecturers who prepare and give the courses they are responsible for while taking the Fast-track UTQ.

Meer informatie...

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Het traject Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een vervolgtraject op de BKO, bedoeld voor ervaren docenten.

Meer informatie...

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Risbo verzorgt voor de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden de Leergang Onderwijskundig Leiderschap.

Meer informatie...

CEL Module “Designing active, blended learning”

CEL Module “Online Assessment”

CEL Module “Effective Use of Video in Blended and Online Education”

Basiskwalifcatietraject Onderwijs (BKO)

Ontwikkel uw docentcompetenties en behaal het BKO certificaat

Meer informatie...

University Teaching Qualification (former Basic Qualifications for Education)

Develop your competences as a teacher and receive the UTQ certificate

Meer informatie...

Module Basisdidactiek

Een module over didactische basisvaardigheden voor docenten in het Hoger Onderwijs

Meer informatie...

Course Basic Didactics

A Course for developing your didactical skills

Meer informatie...

Onderwijs en de Techniek van het Theater

Theater & Onderwijs?

Meer informatie...

Workshop The Art of Presenting Science

The Art of Presenting Science

Meer informatie...

Op-maat


Risbo organiseert naast de standaardtrainingen ook trainingen- en cursussen-op-maat. Helemaal afgestemd op de behoefte van de klant. Meer weten?
Klik hier voor enkele voorbeelden.

 

Interessante trainingen die wij eerder gegeven hebben kunt u hieronder vinden.

 

 

 

Toetsing IHS 2014-2015

Toetsing IHS 2014-2015

Meer informatie...

 

Training Technology Management

Training Technology Management

Meer informatie...

 

Pre Academic Development Program Leren Studeren

Pre Academic Development Program Leren Studeren

Meer informatie...

 

Training Tutorvaardheden PGO

Training Tutorvaardheden PGO

Meer informatie...

 

Training Sessions RSM Representation Group

Training Sessions RSM Representation Group

Meer informatie...

 

Cursus Basisdidactiek

Cursus Basisdidactiek

Meer informatie...

 

Supervisie Scripties

Supervisie scripties

Meer informatie...

 

Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden

IHS-RMT 2009

Meer informatie...